Kezdőlap » Hírek » Kiadó üzlethelyiségek és asztalok a Diána piacon

Kiadó üzlethelyiségek és asztalok a Diána piacon

Nyitás előtti licit.

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. licit útján kívánja bérbe adni az alábbi táblázatban szereplő üzleteket és asztalokat az új Diána piacon:

Üzlethelyiségek:

A liciteljárás módja

A liciteljárás a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/b. szám alatti székházában kerül lebonyolításra 2024. február 5. (hétfő) napján.

A liciteljárás az egyszeri igénybe vételi díjra folyik, a legmagasabb ajánlatot tevővel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. előbérleti szerződést köt legkésőbb 2024. február 12. (hétfő) napjáig.

A liciteljáráson történő részvétel feltételei

A részvétel feltétele, hogy

1. a jelentkező 500.000 Ft, azaz ötszázezer Forint ajánlattételi biztosítékot átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingatlan alaprajzi azonosító számának és lehetőség szerint a licitáló nevének megjelölése (amennyiben nem a licitáló nevén van a bankszámlaszám, melyről az utalás érkezik).

Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére az általa megfizetendő egyszeri igénybevételi díjba kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlattételi biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.

A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 8 napon belül előbérleti szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel.  A Diana téri piac TOP-6.1.3-15-PC1-2021-000003 számú pályázatból történő rekonstrukciója eredményeként a megvalósítást (azaz az új Diana téri piac) műszaki átvételét követő 30 napon belül egymással bérleti szerződést kötnek.

2. A liciteljáráson történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása.

A liciteljáráson való részvétel további feltétele pécsi székhelyű gazdasági társaság licitáló esetén a liciteljárás során átadja PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása, illetve gazdasági társaság szervezet (a részvétel napján) szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy nemleges adóigazolás csatolása szükséges.

3. Az ajánlattételi biztosíték megfizetését igazoló dokumentumot a szokodi.szilvia@pvh.hu email címre megküldi. A tárgymezőbe kérjük, írja be az üzlet számát.

Az ajánlattételi biztosíték megfizetésének, a megfizetést igazoló dokumentum megküldésének határideje: 2024. január 31. napja (szerda) 12.00 óra

4. A liciteljáráson való részvétel további feltétele az alábbi dokumentumok helyszínen történő bemutatása:

– személy azonosítására szolgáló okirat,

– aláírási címpéldány (nem természetes személy licitáló esetén),

– közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a licitáló nem saját nevében jár el).

5. A liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő, az általa megajánlott egyszeri igénybevételi díjnak az ajánlattételi biztosíték jogcímen átutalt összeggel csökkentet részét az előbérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követően köteles megfizetni a Bérbeadó számlája alapján, legalább 8 banki napos fizetési határidővel.

6. A licitáló hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a liciteljárással kapcsolatban a tudomására jutott személyes adatokat kezelje.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a licit eljárást és felhívást módosítsa, visszavonja, az eljárás bármely szakában indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Asztalok:

A liciteljárás módja

A liciteljárás a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/b. szám alatti székházában kerül lebonyolításra 2024. február 5., 6. és 7. napján.

A liciteljárás az egyszeri igénybe vételi díjra folyik, a legmagasabb ajánlatot tevővel a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. bérleti szerződést köt legkésőbb 2024. február 12., 13. illetve 14. napjáig.

A liciteljáráson történő részvétel feltételei

A részvétel feltétele, hogy

1. a jelentkező az 50.000 Ft, azaz ötvenezer Forint ajánlattételi biztosítékot átutalja a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402427-00028092-00000007 számú számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingatlan alaprajzi azonosító számának (sor és asztal) és lehetőség szerint a licitáló nevének megjelölése (amennyiben nem a licitáló nevén van a bankszámlaszám, melyről az utalás érkezik).

Az átutalt ajánlattételi biztosíték a nyertes részére az általa megfizetendő egyszeri igénybevételi díjba kerül beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes licitáló részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg. A nyertesnek az eredményhirdetéstől számítva 8 napon belül előbérleti szerződést kell kötnie a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel.  A Diana téri piac TOP-6.1.3-15-PC1-2021-000003 számú pályázatból történő rekonstrukciója eredményeként a megvalósítást (azaz az új Diana piac) műszaki átvételét követő 30 napon belül egymással bérleti szerződést kötnek.

2. A liciteljáráson való történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek, hogy a jelentkezőnek nem állhat fenn a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen tartozása.

3. Az ajánlattételi biztosíték megfizetését igazoló dokumentumot a szokodi.szilvia@pvh.hu email címre megküldi. A tárgymezőbe kérjük, írja be a sor és asztal számát.

Az ajánlattételi biztosíték megfizetésének, a megfizetést igazoló dokumentum megküldésének határideje: 2024. január 31. napja (szerda) 12:00 óra

4. A liciteljáráson való részvétel további feltétele az alábbi dokumentumok helyszínen történő bemutatása:

– személy azonosítására szolgáló okirat,

– aláírási címpéldány (nem természetes személy licitáló esetén),

– közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a licitáló nem saját nevében jár el).

5. A liciteljáráson legmagasabb ajánlatot tevő, az általa megajánlott egyszeri igénybevételi díjnak az ajánlattételi biztosíték jogcímen átutalt összeggel csökkentet részét a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását követően köteles megfizetni a Bérbeadó számlája alapján, legalább 8 banki napos fizetési határidővel.

6. A licitáló hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a liciteljárással kapcsolatban a tudomására jutott személyes adatokat kezelje.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a licit eljárást, az eljárás bármely szakában érvénytelennek nyilvánítsa.

Letölthető dokumentumok:

Az üzletek helyét jelző vázlatos alaprajz

Az asztalok helyét jelző vázlatos alaprajz

Műszaki tartalom

Előbérleti szerződés minta

További híreink

Ünnepi nyitvatartás
Ünnepi nyitvatartás
Íme az Ünnepi nyitvatartásunk. Március 15-én a Vásárcsarnok a Vásártér és a Piacok zárva tartanak, március 16-án szombaton a megszokott…
Bérelhető asztalok a Diána piacon
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. liciteljárás útján kívánja bérbe adni a Diána téri piac asztalait A Diána téri piac a mai elvárásokhoz igazodó árukínálatával